Tsky Co.,Ltd.

เราจะเป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สู่คนรุ่นใหม่ด้วยระบบ Green Service เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ทีสกาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและไอที บนพื้นที่อาคารประมาณ 2400 ตารางเมตร บริษัทตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง และมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาด้านสินค้าและบริการ ด้วยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัด คุ้มค่าในด้านประโยชน์ใช้สอยและอายุการใช้งานที่เหมาะสม ทางด้านการบริการ ทีสกายปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยระบบ Green Service เป็นระบบที่รักษาคุณภาพ แต่เปี่ยมไปด้วยความสะดวกครบถ้วน และมุ่งไปที่ความพึงพอใจเป็นสำคัญ โดยสร้างทีมงานให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ จิตสำนึกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรและต่อลูกค้าทุกท่าน

logo

Customer 26,000 +

บริษัทมีฐานข้อมูลสมาชิกลูกค้ามากกว่า 26,000 คน

logo

Brand Tsky

Product

สินค้าเทคโนโลยี @Tsky ได้รับคัดสรรมาเป็นอย่างดี คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ต้องการใช้งาน รวมถึง ระยะเวลาดารใช้ที่เหมาะสม

Service

ศูนย์บริการ T-service @Tsky การบริการก่อนการซื้อ และหลังการขายด้วยระบบ 5S เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่น และไว้วางใจ รวมถึงความประทับใจ อย่างต่อเนื่อง

Tsky Team

มุ่งมั่นสร้างความพร้อมของทีมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่น, ความไว้วางใจต่อลูกค้าทุกคน
มุ่งมั่นสร้างสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ดีด้วยความตั้งใจร่วมกัน
มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาระบบ เพื่อให้งานบริการมีฐานลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาไปกับเรา...ทีมงานทีสกาย

Our Customer

ประเภทของลูกค้าที่ซื้อสินค้า และใช้บริการ

ลูกค้าขายปลีก

กลุ่มลูกค้าทั่วไปของเรา เลือกใช้สินค้า และบริการจากศูนย์บริการ
T-service เพราะ เชื่อมั่นว่า Tsky คุ้มค่า ด้านคุณภาพสินค้า และการบริการ

ลูกค้าขายส่ง

กลุ่มร้านค้าของเรา เลือกซื้อสินค้าด้วยราคา และมิตรภาพที่ดี โดยมีความสะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ตลอดจนโปรโมชั่นอย่างเหมาะสม

ลูกค้าโครงการ

กลุ่มลูกค้าโครงการของเรา เลือกใช้สินค้า และบริการจากศูนย์บริการ T-service ด้วยราคา คุณภาพสินค้า คุณภาพงานติดตั้ง รวมถึงการรับประกันที่คุ้มค่ากว่า

ลูกค้าหน่วยงานราชการ

กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ เลือกใช้สินค้า และบริการจากศูนย์บริการ T-service ด้วยความไว้วางใจ พึงพอใจทั้งด้านสินค้า และบริการรวมถึงได้รับความสะดวก สบาย ความสัมพันธ์อันดีจากเรา

Our Partners

มิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ทางธุรกิจของเรา Brand ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการบริการที่เชื่อถือได้
Our Partner @ Tsky

Future Plan

Tsky Centech
"ทีสกาย ศูนย์เทคโนโลยี"

“ศูนย์เทคโนโลยี” (Technology Center)

เราจะสร้างเทคโนโลยี ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ที่จะทำให้ประชากรรวมถึงลูกค้า จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับเรื่องราว เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้น

การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล ชีวิตผู้คนที่ติดกับโลกออนไลน์ ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ปรับเปลี่ยนไป ทีสกายเข้าใจและให้ความสำคัญถึงความต้องการในใจของกลุ่มลูกค้า ทั้งในด้านพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกวัน

อินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทุกๆด้าน เช่นด้านการศึกษา ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจ อาชีพ ยานพาหนะ

จากนี้ไปจะเข้าสู่ยุคของ IOT (Internet Of Things) คือเป็นยุคที่อุปกรณ์ ต่างมีช่องทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ผ่าน 4G, 5G หรือ Wi-Max เข้ามาแทน อีกไม่นานอุปกรณ์ที่รองรับ IOT จะเริ่มเป็นที่แพร่หลาย จนกลายเป็นมาตรฐานอย่างรวดเร็ว

เตรียมรับมือให้ดี เพื่อก้าวสู่ Digital Networking World. และทีสกาย จะก้าวเข้าสู่ Tsky Centech……..Coming Soon