Our Service

บริการก่อนการซื้อ และหลังการขาย

ส่งมอบสินค้า

บริการรวดเร็ว
สินค้าปลอดภัย
ส่งมอบตรงเวลานัดหมาย
บริการด้วยความสุภาพและมิตรไมตรี

รับติดตั้ง

เครื่องมือมาตรฐาน
ช่างผู้ชำนาญงาน
อุปกรณ์ติดตั้งมีคุณภาพ
รับประกันงานติดตั้ง 200วัน

รับเปลี่ยนสินค้า

ให้คำแนะนำในการเปลี่ยนสินค้า
ได้รับความสะดวก สบาย มั่นใจได้
ดำเนินงาน ตามขั้นตอนด้วยมิตรไมตรี

จัดหาและสั่งซื้ออะไหล่

ให้คำแนะนำเรื่องอะไหล่
ได้รับอะไหล่ภายใน 7วัน
รับประกันอะไหล่ตามประเภทสินค้า

รับซ่อม

ให้คำแนะนำในการบริการ
ได้รับความสะดวก สบาย มั่นใจได้
แจ้งนัดหมายผลการซ่อม
เสนอราคาจากการวิเคราะห์งาน
ติดตามและส่งมอบงานภายใน 7วัน
รับประกันงานซ่อม 50-100วัน

บริการนอกสถานที่

ให้คำแนะนำในการบริการ
นัดหมายเวลาเข้าพบภายในวันถัดไป
บริการรับเครื่องซ่อมมาดำเนินการ
นัดหมายผลการซ่อม
ติดตาม และส่งมอบงานภายใน 10วัน

ความคิดในงานบริการของเรา

เรามั่นใจในงานบริการด้วย Green Service จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนความเชื่อมั่น
เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ อย่างที่พวกเราทุกคนตั้งใจว่า "เราทำได้" ทีมงานทีสกาย